Tải Game

[TÍNH NĂNG] CƯỜNG HÓA TRANG BỊ

08/06/2020

Cường hóa trang bị là cách đơn giản nhất để nâng cao sức mạnh cho tướng lĩnh. Chúa công hãy theo dõi ngay bài viết dưới đây để hiểu hơn về tính năng này nhé!

1. Các cách vào giao diện Cường hóa trang bị 

+ Khi cường hóa 1 trang bị, Chúa Công có thể chọn vào Lò rèn, chọn cường hóa trang bị tướng hoặc trang bị binh chủng để đến giao diện cường hóa.

+ Chọn vào giao diện Tướng hoặc Binh chủng rồi nhấn "Cường hóa" để đến giao diện cường hóa trang bị Tướng hoặc Binh chủng

     Giao diện tướng

     Giao diện binh chủng

+ Chọn vào trang bị đang trang bị cho Tướng hoặc Binh chủng, nhấn "Cường hóa"

+ Chọn vào túi đồ trang bị Tướng hoặc Trang bị Binh chủng, chọn vào trang bị và nhấn nút " Tăng" để đén giao diện cường hóa

2. Cường hóa trang bị tướng

* Vào giao diện Tướng, chọn Cường hóa 

- Nhấn chọn trang bị muốn cường hóa, sau đó ấn Cường hóa.

* Cường hóa trang bị gia tăng các chỉ số cơ bản: dũng, trí, thống. Giá trị gia tăng phụ thuộc vào phẩm chất của trang bị, trang bị phẩm chất càng cao thì giá trị cộng thêm càng lớn.

* Cấp cường hóa phụ thuộc vào cấp tiến giai của trang bị. Cấp tiến giai càng lớn sẽ mở rộng giới hạn cấp độ cường hóa trang bị. Cấp cường hóa tối đa khi chưa tiến giai là 50.

- Trang bị tiến giai 0 cấp cường hóa tối đa là 50.

- Trang bị tiến giai 1 cấp cường hóa tối đa là 60.

- Trang bị tiến giai 2 cấp cường hóa tối đa là 70.

- Trang bị tiến giai 3 cấp cường hóa tối đa là 80.

- Trang bị tiến giai 4 cấp cường hóa tối đa là 90.

- Trang bị tiến giai 5 cấp cường hóa tối đa là 100.

Cường hóa trang bị sẽ tiêu tốn bạc, cấp cường hóa và phẩm chất càng cao bạc tiêu hao càng nhiều.

* Cường hóa trang bị có tỷ lệ thất bại, có thể tiêu tốn vàng để tăng tỷ lệ cường hóa thành công cho mỗi lần cường hóa trang bị. Cấp cường hóa càng cao tỷ lệ thành công càng thấp.

- Cường hóa cấp 1 đến 10 => Tỷ lệ thành công là 100%

- Cường hóa cấp 11 đến 20 => Tỷ lệ thành công là 95%

- Cường hóa cấp 21 đến 30 => Tỷ lệ thành công là 90%

- Cường hóa cấp 31 đến 40 => Tỷ lệ thành công là 85%

- Cường hóa cấp 41 đến 50 => Tỷ lệ thành công là 80%

- Cường hóa cấp 51 đến 60 => Tỷ lệ thành công là 75%

- Cường hóa cấp 61 đến 70 => Tỷ lệ thành công là 70%

- Cường hóa cấp 71 đến 80 => Tỷ lệ thành công là 65%

- Cường hóa cấp 81 đến 90 => Tỷ lệ thành công là 60%

- Cường hóa cấp 91 đến 100 => Tỷ lệ thành công là 55%.

* Nguyên liệu cường hóa sẽ nhận lại 80% khi phân rã trang bị.

3. Cường hóa trang bị Binh chủng 

* Vào giao diện Binh chủng, chọn Cường hóa 

* Cường hóa trang bị gia tăng các chỉ số cơ bản: công thường, thủ thường, công mưu, thủ mưu. Giá trị gia tăng phụ thuộc vào phẩm chất của trang bị, trang bị phẩm chất càng cao thì giá trị cộng thêm càng lớn.

* Cấp cường hóa trang bị tối đa là 100 và không được vượt quá cấp nhân vật.

* Cường hóa trang bị sẽ tiêu tốn bạc, cấp cường hóa và phẩm chất càng cao bạc tiêu hao càng nhiều. 

Cường hóa trang bị sẽ tiêu tốn bạc, cấp cường hóa và phẩm chất càng cao bạc tiêu hao càng nhiều. 

* Cường hóa trang bị có tỷ lệ thất bại, có thể tiêu tốn vàng để tăng tỷ lệ cường hóa thành công cho mỗi lần cường hóa trang bị. Cấp cường hóa càng cao tỷ lệ thành công càng thấp.

- Cường hóa cấp 1 đến 10 => Tỷ lệ thành công là 100%

- Cường hóa cấp 11 đến 20 => Tỷ lệ thành công là 95%

- Cường hóa cấp 21 đến 30 => Tỷ lệ thành công là 90%

- Cường hóa cấp 31 đến 40 => Tỷ lệ thành công là 85%

- Cường hóa cấp 41 đến 50 => Tỷ lệ thành công là 80%

- Cường hóa cấp 51 đến 60 => Tỷ lệ thành công là 75%

- Cường hóa cấp 61 đến 70 => Tỷ lệ thành công là 70%

- Cường hóa cấp 71 đến 80 => Tỷ lệ thành công là 65%

- Cường hóa cấp 81 đến 90 => Tỷ lệ thành công là 60%

- Cường hóa cấp 91 đến 100 => Tỷ lệ thành công là 55%.

Với những thông tin cơ bản trên. BQT mong muốn sẽ giúp một phần nhỏ trong việc các Chúa Công đi chinh phục Thành Chiến Mobile.

BQT Thành Chiến Mobile, Trân trọng!

========================

Thông tin hỗ trợ

​--Trang chủ Fanpage Thành Chiến Mobile: Xem tại đây

​--Fanpage Thành Chiến Mobile : Tham gia tại đây

​--Cộng đồng Thành Chiến Mobile : Gia nhập ngay

​--Youtube Thành Chiến Mobile:  Xem tại đây

--Hỗ trợ Hotline: 02462 532 635

Chơi ngay Tải game Nạp tiền Hỗ Trợ