Tải Game

[HƯỚNG DẪN] Giới thiệu giao diện Thành Chính và danh sách kiến trúc trong Thành Chính.

24/11/2020

Đầu tiên vào game hiển thị giao diện thành chính gồm hệ thống các công trình kiến trúc với các tính năng khác nhau hỗ trợ người chơi.

Giao diện Thành chính

Người chơi sử dụng tài nguyên bạc và lúa để nâng cấp các công trình. Trong khi nâng cấp công trình có thể sử dụng vàng để tăng tốc sẽ giảm thời gian nâng cấp. 

Giao diện nâng cấp công trình

Giao diện tăng tốc

Danh sách các kiến trúc trong thành:

 • Quan phủ

+ Quan phủ là trung tâm của Thành trì. Quan phủ là nơi thu thuế.

+ Cấp Quan phủ càng cao, tốc độ nâng cấp, xây dựng kiến trúc càng nhanh, cấp độ nâng cấp tối đa của quan phủ là 100. 

+ Cấp độ Quan phủ sẽ ảnh hưởng đến mở khóa và nâng cấp các công trình. 

+ Người chơi có thể thực hiện nâng cấp cấp độ của Quan phủ và thực hiện thư thuế để nhận bạc.

 • Nhà dân

+ Nhà dân là nơi ở của cư dân trong thành. Có thể xây dựng nhiều Nhà dân trong thành. Cấp dân cư càng cao, dân ở càng nhiều thì càng thu được c àng nhiều thuế.

+ Nâng cấp nhà dân để tăng lượng bạc nhận được khi thu thuế. Cấp độ nâng cấp tối đa là 100 và cấp nhà dân không vượt quá cấp Quan phủ. 

 • Kho lúa

+ Kho lúa ảnh hưởng đến dự trữ lương thực trong thành, cấp kiến trúc càng cao, giới hạn dữ trữ càng lớn. 

+ Nâng cấp kho lúa sẽ tăng giới hạn dự trữ lúa trong kho. Cấp độ nâng cấp tối đa là 100 và cấp kho lúa không vượt quá cấp Quan phủ. 

 • Kho bạc

+ Kho bạc ảnh hưởng đến dự trữ Bạc trong thành, cấp kiến trúc càng cao, giới hạn dữ trữ càng lớn.

+ Nâng cấp kho bạc sẽ tăng giới hạn dự trữ lúa trong kho. Cấp độ nâng cấp tối đa là 100 và cấp kho bạc không vượt quá cấp Quan phủ. 

 • Chợ

+ Chợ là nơi giao dịch hàng hóa, tài nguyên dư thừa có thể trao đổi tại đây. Chợ là nơi có thể mua bán lúa. Cấp chợ càng cao thì số lượng hàng hóa trao đổi, vận tiêu được càng nhiều.

+ Nâng cấp chợ sẽ tăng giới hạn mua bán lúa. Cấp độ nâng cấp tối đa là 100 và cấp chợ không vượt quá cấp Quan phủ. 

 • Lò rèn

+ Lò rèn là nơi tăng sức mạnh cho đồ và sản xuất nguyên liệu nâng đồ cho tướng và Binh chủng.

+ Bao gồm các tính năng: cường hóa trang bị tướng và trang bị binh chủng, thôi luyện trang bị binh chủng, tiến giai trang bị tướng, tinh luyện trang bị binh chủng, phân rã trang bị tướng và trang bị binh chủng. 

 • Bảo thạch

+ Bảo thạch là nơi gắn và tăng sức mạnh cho Trang bị Binh chủng và trang bị tướng.

+ Bao gồm các tính năng: gắn bảo thạch cho trang bị binh chủng, khảm ngọc cho trang bị tướng, gắn mệnh tinh cho tướng. 

 • Sở nghiên cứu 

+ Sở nghiên cứu là nơi nghiên cứu khoa học kỹ thuật, có tác dụng rất lớn đối với việc xây dựng, sản xuất, tác chiến của quân đội.

+ Sở Nghiên cứu  liên quan đến tăng cấp của bộ phận kỹ thuật. Cấp Sở nghiên cứu  càng cao thì cấp khoa học kỹ thuật càng cao.

+ Nâng cấp sở nghiên cứu sẽ tăng giới hạn nâng cấp kỹ thuật. Cấp độ nâng cấp tối đa là 100 và cấp sở nghiên cứu không vượt quá cấp Quan phủ. 

 • Binh trường

+ Binh trường là nơi chiêu mộ, huấn luyện, điều phái quân đội. Tại đây có thể kiểm tra tình hình quân đội, điều chỉnh trận hình, phái quân đội đi tấn công hoặc chi viện. Cấp độ Binh Trường càng cao, số lượng chiêu binh càng nhiều.

+ Nâng cấp Binh trường sẽ tăng giới hạn chưa binh lính trong thành. Cấp độ nâng cấp tối đa là 100 và cấp binh trường không vượt quá cấp Quan phủ. 

+ Bao gồm các tính năng: nâng cấp, chiêu binh bằng lúa, luyện binh chủng, tang đẳng cấp binh chủng, bố trận. 

 • Binh doanh (doanh trại)

 + Doanh trại là nơi chiêu mộ binh chủng. Cấp binh doanh (doanh trại) càng cao thì có thể mua được nhiều Binh chủng.

 + Nâng cấp Binh doanh sẽ tăng giới hạn mua Binh chủng. Cứ 5 cấp độ sẽ gia tăng một slot mua binh chủng. Cấp độ nâng cấp tối đa là 100 và cấp binh doanh không vượt quá cấp Quan phủ.

+ Bao gồm các tính năng: Nâng cấp, rương binh, binh chủng, đồ giám. 

 • Tửu quán

+ Tửu quán là nơi có thể tìm kiếm, chiêu mộ và xem thông tin tiểu sử của các tướng. Bao gồm các tính năng: tìm kiếm và chiêu mộ tướng, rương tướng.

 • Điểm tướng đài

+ Điểm tướng đài: hiển thị danh sách tướng, giao diện tướng.

 • Shop

+ Shop là nơi bán đồ, vật phẩm trong game, người chơi có thể dùng vàng, bạc,… để mua các đồ trong shop.

+ Shop bao gồm: shop trang bị tướng và binh chủng, shop Bang hội, Chợ đen, shop Vỗ đài. 

 • Nhà linh thú

+ Nhà linh thú: là nơi chiêu mộ và tăng sức mạnh cho linh thú.

 • Ruộng lúa

+ Ruộng lúa là nơi sản xuất ra lương thực cung cấp tài nguyên chiêu binh lính: Cấp ruộng lúa càng cao, sản lượng sản xuất càng nhiều. Có thể xây dựng nhiều ruộng lúa.

+ Nâng cấp Ruộng  lúa sẽ tă ng sản lượng lương thực. Cấp độ nâng cấp tối đa là 100 và cấp ruộng lúa không vượt quá cấp Quan phủ.

 • Võ đài

+ Võ đài là nơi thi đấu, tranh đấu xếp hạng cao thấp giữa các cá nhân người chơi với nhau. Người chơi khiêu chiến thành công sẽ lên hạng, khiêu chiến thất bại sẽ bị tụt hạng và nhận thưởng theo xếp hạng đạt được. 

+ Giao diện Võ đài

* Hiển thị xếp hạng hiện tại của người chơi trong Võ đài và các người chơi khác và có thể khiêu chiến để lên hạng.

* Người chơi vào Võ đài lựa chọn đối thủ muốn khiêu chiến trong danh sách/bảng xếp hạng người chơi trong võ đài và chọn khiêu chiến.

+ Thắng: chiếm hạng của người chơi đã khiêu chiến nếu người chơi đó hạng cao hơn bạn, và đẩy người chơi đó xướng hạng hiện tại của bạn. Nếu thắng người chơi thấp hạng hơn thì giữ nguyên hạng của bạn.

+ Thua: Giữ nguyên hạng hiện tại.

* Một ngày người chơi có 10 lượt khiêu chiến miễn phí, hết lượt mua bằng Vàng. Tiêu tốn 10 vàng mua 1 lượt khiêu chiến, vàng sẽ tăng dần sau mỗi lần mua, có giới hạn số lượt mua trong ngày theo cấp Vip của người chơi. Vip càng cao mua đc càng nhiều lượt.

* Mỗi lần khiêu chiến tốn 1 thể lực, hết thể lực mua bằng Vàng 

* Người chơi nhận thưởng theo xếp hạng hiện tại trong bảng xếp hạng nhận thưởng

* Thưởng xếp hạng:  xếp hạng và vật phẩm thưởng theo hạng

* Kích vào avatar người chơi khác trong Võ đài hiển thị thông tin người chơi đó. 

* Có thể xem lịch sử các trận đã khiêu chiến trong phần chiến báo.

* Xem xếp hạng võ đài trong Bảng xếp hạng võ đài

* Xem trước thưởng theo xếp hạng trong phần thưởng hạng.

 
Giftcode Tải game Nạp tiền Hỗ Trợ